Op 1 februari 2014, zal de migratie naar SEPA een impact hebben op de manier waarop we zullen betalen en geld ontvangen in Europa.

Om tijdig klaar te zijn voor D-day, biedt Ogone u langs deze weg alle informatie die vereist is om volledig compatibel en klaar te zijn.

 

Veelgestelde vragen

Wat is SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area en een project dat tot doel heeft het euromunt betaalverkeer te harmoniseren; zowel op het vlak van hoe we betalen als hoe we de betalingen moeten verwerken. Het doel is om euro betalingen over heel Europa snel, veilig en efficiënt te maken en om u toe te laten om cashloze betalingen te kunnen doen aan eender wie uit één van de 33 landen van de SEPA zone; of het nu om een overschrijving (credit transfer), een direct debit of een kaartbetaling gaat.

Om dit te bereiken zijn 3 betaalinstrumenten onder de loep genomen en richtlijnen uitgezet:

 • SEPA credit transfer geeft klanten de mogelijkheid om op één eenvoudige manier geld over te schrijven, ongeacht of dit binnen hetzelfde land is of over de grenzen gaat.
 • SEPA direct debit stelt ons in de mogelijkheid om, voor de eerste keer, rechtstreeks een rekening te debiteren in 1 land voor diensten geleverd door een bedrijf gebaseerd in een ander land met een rekening van dat land.
SEPA voor betaalkaarten zal consumenten toelaten om met de betaalkaarten van hun thuisland te betalen overal in de SEPA zone. Voor merchants zal het aanvaarden en verwerken van deze kaarten makkelijker en aantrekkelijker worden.

Wat zijn de eisen voor credit transfers en direct debits in euro?

Regulation No 260/2012 stelt het gebruik van bepaalde gemeenschappelijke en technische vereisten voorop, zoals het gebruik van internationale rekeningnummers; de IBAN (International Bank Account Numbers) en de BIC; (Business Identifier Codes) alsook het toepassen van de ISO 20022 XML standaard voor financiële berichten, zowel voor credit transfers als direct debits in euro binnen de SEPA zone.

Technische eisen voor SEPA credit transfers en SEPA direct debits voor de betaalindustrie:

 • Het rekeningnummer moet in IBAN format worden doorgegeven.
 • Het standaard file format is de ISO 20022 XML standaard.
 • De transactiemededeling informative en alle andere vermelde gegevens moeten volledig en ongewijzigd doorgegeven worden tussen de PSP’s in de keten.
 • Zodra de benodigde gegevens beschikbaar zijn in elektronische vorm, moeten betalingstransacties mogelijk zijn via een volledig geautomatiseerde, elektronische verwerking in alle stadia van de betaalketen (“end-to-end straight-through processing”).
 • Betaalschema’s mogen geen minimumdrempel instellen op het te verwerken betalingsbedrag, maar zijn niet verplicht om transacties met een nulbedrag te verwerken.
 • Betaalschema’s zijn niet verplicht om transacties te verwerken van een bedrag boven de €999 999 999.99.

Wat moet ik doen als merchant om klaar te zijn?

Volgende wijzigingen zullen gebeuren aan het business process van de merchant:

 • Een mandaat met volgende informatie dient gecreëerd te worden door de merchant en ondertekend door zijn klant.
  • Een CreditorID; dit CreditorID dient te worden aangevraagd bij de bank waar de rekening is geregistreerd. Zij zorgt voor de registratie bij de Nationale Bank.
  • Een unieke mandaatreferentie (UMR of MandateID) dient te worden toegekend door de merchant aan elk mandaat. Dit is eveneens vereist voor de verwerking van alle betalingen ten gevolge van dit mandaat.
  • De klant zijn IBAN en BIC gegevens in plaats van het huidige Giro-rekeningnummer.
  • Een duidelijke aanduiding van het type mandaat; hetzij een eenmalige debitering dan wel een recurrente debitering. En in het geval van een recurrente cyclus aanduiden of het om de eerste, een recurrente of de laatste debitering gaat.

Deze mandaten zijn niet verplicht maar ze verminderen wel het chargeback risico van 13 maanden naar 8 weken.

 • De merchant dient een voorafgaande kennisgeving te sturen naar zijn klant voordat de debitering wordt uitgevoerd. Deze kennisgeving kan gestuurd worden via post of e-mail en moet het exacte bedrag alsook de geplande uitvoeringsdatum van de debitering.

 • De merchant dient in zijn Algemene voorwaarden te vermelden wat de minimale tijd zal zijn tussen de notificatie en de debitering. Indien deze niet is vermeld in de algemene voorwaarden, dient een termijn van 14 kalenderdagen gerespecteerd te worden.

 • Wanneer een transactie geweigerd wordt, zal de reden gespecificeerd worden in de transactiefeedback.

Is Ogone klaar voor SEPA?

Ogone zal tijdig klaar zijn en een SEPA compliant betaalmethode aanbieden om deze transacties in Nederland te verwerken. Deze zal op 8 januari gelanceerd worden op het Ogone test platform en op 22 januari op het Ogone productieplatform.

Deze betaalmethode, volledig in lijn met de nieuwe SEPA richtlijnen, zal onze merchants toelaten om Direct Debits te verwerken op de nieuwe manier.

 • De consument zijn IBAN en BIC zullen gebruikt worden op de e-commerce pagina’s en eveneens bij andere modes zoals eTerminal, DirectLink en Batch.
 • De merchant kan de nieuwe parameters voor elke mode afzonderlijk insturen. Mandaatreferentie, datum van ondertekening van het mandaat en het opvolgingstype (eenmalige, eerste, recurring of laatste).

Als merchant kan u zelf beslissen wanneer u de overstap maakt naar de SEPA versie van Nederlandse Machtigingen.

Ogone heeft ook de nodige aanpassingen gepland voor het verwerken van Refunds van SEPA Direct Debits en het verwerken van iDEAL refunds. Deze refunds worden als SEPA Credit Transfers en zijn dus onderhevig aan de richtlijnen voor SEPA Credit Transfers. Dit houdt in dat het gekende ClieOp bestand niet langer meer aanvaard zal worden voor SCT en dat het nieuwe file formaat alsook het gebruik van IBAN en BIC verplicht is. De mogelijkheid om een file te downloaden met transactie-info of refundinfo zoals nu met de ClieOp, en deze file nadien op te laden bij de bank van de merchant, zal niet langer mogelijk zijn omdat de verschillende banken werken met verschillende versies van de nieuwe bestandsformaten.

Sowieso blijft de huidige betaalmethode eveneens beschikbaar tot en met 1 februari 2014.

Wat moet ik als merchant doen om klaar te zijn?

Op administratief vlak dient u contact op te nemen met uw bank om volgende zaken op orde te zetten:

 1. Vraag een CreditorID aan; als u SDD transacties wil verwerken.
 2. Onderteken een contract dat u in staat stelt om SDD en/of SCT transacties te versturen naar uw bank in het nieuwe file formaat.
 3. Geef duidelijk aan dat u de Corporate payment Service (CPS) van Equens wenst te gebruiken met Ogone als service bureau. Zo gauw onze certificatie met Equens is afgerond, communiceren we u het registratienummer.

Als u verdere vragen heeft over dit onderwerp, aarzel niet om contact te nemen met onze Technische Support teams.