Onze Privacy/cookie policy

Wie is Ingenico Payment Services?

Ingenico Payment Services is een bedrijvengroep die technische oplossingen aanbiedt voor het verwerken van onlinebetalingen in e-commerce, MoTo en andere sectoren.

De Ingenico Payment Services-groep bestaat uit verschillende entiteiten. Een overzicht is beschikbaar op 'onze kantoren'. Met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzameld of anderszins worden verwerkt bij het bezoeken van een Ingenico Payment Services-website, treedt Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL op als verwerker.

Verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van de Ingenico Payment Services-website

Deze verklaring geldt alleen voor het bezoeken van een Ingenico Payment Services-website en is niet van toepassing op betalingen die via Ingenico Payment Services worden verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming die voortvloeit uit de Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens door Ingenico Payment Services

Wanneer u een Ingenico Payment Services-website bezoekt, kan Ingenico Payment Services via cookies of anderszins persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de website. Het kan hierbij gaan om informatie over de datum en de duur van het bezoek, uw browser en besturingssysteem, de door u bezochte webpagina's, de door u ingestelde gebruiksvoorkeuren en de contactgegevens die u via het contactformulier aan ons hebt verstrekt.
Ingenico Payment Services gebruikt dergelijke gegevens om de werking en het gebruik van zijn websites te analyseren en optimaliseren, om ervoor te zorgen dat bij het bezoeken van de websites van Ingenico Payment Services uw eigen voorkeuren gelden die u hebt ingesteld, en om contact met u op te nemen wanneer u hierom via het contactformulier hebt verzocht.

Uw persoonsgegevens kunnen met de volgende derden en ontvangers worden gedeeld:

  • Met entiteiten binnen de Ingenico Payment Services-groep voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd
  • Met derde partij leveranciers van entiteiten van de Ingenico Payment Services-groep (zoals IT-dienstverleners), die uw persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken volgens instructies van Ingenico Payment Services
  • Met wettelijke instanties indien voorgeschreven door de wet
Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

U begrijpt en gaat er door gebruik van onze website mee akkoord dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie die geen adequaat niveau van bescherming bieden. Onze Amerikaanse entiteit Ingenico Payment Services Inc. voldoet voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens aan het VS-EU Safe Harbor Framework en het VS-Zwitserse Safe Harbor Framework zoals uitgevaardigd door het U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Ingenico Payment Services Inc. heeft verklaard te voldoen aan de Safe Harbor-privacybeginselen van kennisgeving, keuze, doorverzending naar derden, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en wetstoepassing. Meer informatie over het Safe Harbor-programma en de certificering van Ingenico Payment Services Inc. vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/. Mocht u hierover een klacht hebben, dan wijzen we erop dat Ingenico e-Commerce Solutions Inc. heeft ingestemd om samen te werken met de bevoegde instanties inzake gegevensbescherming in de Europese Unie en in Zwitserland, of met hun erkende vertegenwoordigers.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat tijdelijk of definitief wordt opgeslagen in de webbrowser op uw apparaat (zoals een computer of een smartphone), wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies zijn niet bedoeld voor het afzonderlijk opslaan of verzamelen van informatie, maar als ze door een server via een webbrowser worden gelezen, kunnen ze informatie geven om de service gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over voorkeuren (zoals de voorkeur voor een bepaalde taal), fouten op te sporen en statistiekgegevens te verzamelen. Cookies bevatten een unieke code waarmee uw browser wordt herkend wanneer u een website bezoekt (een zogenaamde "sessiecookie") of wanneer u de website op een later moment bezoekt of gebruikt (een zogenaamde "permanente cookie").
Ingenico Payment Services maakt vooral gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Alle gegevens die we via onze cookies verzamelen, worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in uw ervaring als bezoeker van de website met het doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van verschillende types van cookies:

  • Functionaliteitscookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om navigatie door de website mogelijk te maken en bepaalde functies beschikbaar te stellen die u hebt aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan de taal en het land van uw voorkeur.
  • Optimalisatiecookies: met behulp van deze cookies worden de prestaties van de website gemeten en verbeterd om u een betere gebruikservaring te bieden.
  • Personalisatie en Cookies van derden: wanneer u de Ingenico Payment Services-website bezoekt, valt het u misschien op dat sommige cookies niet van ons afkomstig zijn. Als u een website bezoekt die ingesloten inhoud bevat, bijvoorbeeld uit Facebook of YouTube, ontvangt u mogelijk cookies vanuit deze websites. We voeren geen controle uit op de manier waarop door deze cookies informatie wordt gegenereerd. Wij raden u daarom aan om de websites van deze derde partijen te bezoeken voor meer informatie over hun cookies en de manier waarop deze worden beheerd.

Cookies uitschakelen?

Er zijn diverse mogelijkheden om het gebruik van cookies af te wijzen. Ga naar de ondersteunende websites van de verschillende browsers voor informatie over de manier waarop u de opslag van cookies kunt blokkeren.
Houd er rekening mee dat u bij uitschakeling van cookies mogelijk niet alle functies van de Ingenico Payment Services-websites kunt gebruiken.

Contact

Vragen of klachten over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens dienen per e-mail naar het volgende adres verzonden te worden: privacy@ecom.ingenico.com. Via dit adres kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Ingenico Payment Services zal binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Schriftelijke verzoeken kunt u verzenden naar het volgende adres: Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL, Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B – 1200 Brussel, BELGIË ter attentie van de Privacy Officer (juridische afdeling). Als u via brief, e-mail, telefoon of fax contact met Ingenico Payment Services opneemt, worden uw persoonsgegevens door Ingenico Payment Services opgeslagen om op uw verzoek te kunnen reageren.

Nieuwe versies van deze verklaring

Ingenico Payment Services behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de geldende privacyverklaring regelmatig te controleren en om u te houden aan de meest recente versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 2013.