Laatst gewijzigd 12/01/2018

1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Telkens als in uw overeenkomst met een Ingenico e-Commerce Solutions rechtspersoon of met Ingenico Financial Solutions NV/SA (hierna “Ingenico”) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) is vermeld, dat u de verwerkingsverantwoordelijke bent en Ingenico uw verwerker is, zullen de volgende principes inzake de bewaring van persoonsgegevens van toepassing zijn.

Gelet op het feit dat Ingenico een gedeelde dienst aanbiedt, werd een standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens ingevoerd voor de verwerking die Ingenico uitvoert als uw verwerker. Dit houdt in dat wanneer u deze standaardtermijn niet verkort, de Persoonsgegevens bewaard zullen blijven tijdens deze standaardtermijn en gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van deze standaardtermijn. Als u deze standaardtermijn verkort, wat u doet via de instellingen in uw Ingenico account, zal de verkorte termijn voor het bewaren van Persoonsgegevens alleen van toepassing zijn op de Persoonsgegevens met betrekking tot de transacties die worden verwerkt na de wijziging via de instellingen in uw Ingenico Account. In voorkomend geval zullen de Persoonsgegevens die betrekking hebben tot die transacties bewaard blijven tijdens de verkorte termijn voor het bewaren van Persoonsgegevens en gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van deze verkorte termijn.

Er is een uitzondering op het principe dat Ingenico een standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens heeft ingevoerd als uw verwerker: met betrekking tot de lijsten die u kan aanmaken in het kader van het eerste niveau van Ingenico’s geavanceerde fraudebestrijdingsoplossing of in het kader van de basis fraudedetectiemodule (witte lijsten, zwarte lijsten of grijze lijsten – hierna “de Lijsten”), heeft Ingenico geen standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens ingevoerd en zullen de Persoonsgegevens in deze Lijsten op uw instructies gewist worden.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van de transactie, Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van het eerste niveau van Ingenico’s geavanceerde fraudebestrijdingsoplossing (Checklist of Scoring Module) en Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van de basis fraudedetectiemodule (behalve m.b.t. de Lijsten)

In haar hoedanigheid van verwerker, zal Ingenico, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, de Persoonsgegevens gedurende een periode van vijfhonderdveertig (540) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie bewaren. U kunt ervoor kiezen om deze standaardtermijn via de instellingen in uw Ingenico Account te verkorten met een minimum van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie, via de instellingen in uw Ingenico Account. U zal verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn. Na deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), behoudens de back-up van Ingenico en behoudens enige andersluidende wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen die door Ingenico in acht moeten worden genomen, zullen de Persoonsgegevens na deze periode worden gewist of geanonimiseerd. 

Als u, buiten de standaardtermijn of de verkorte termijn, Ingenico verzoekt Persoonsgegevens voor een bepaalde transactie te wissen vóór het verstrijken van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie, zullen die Persoonsgegevens worden gewist eens de periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie is verlopen. De reden waarom Ingenico die Persoonsgegevens behoudt gedurende een periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie, heeft betrekking op facturering (facturering van de transactie en bewijs in geval van betwisting van de factuur. Als u Ingenico vraagt Persoonsgegevens met betrekking tot een bepaalde transactie te wissen na het verstrijken van negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum van deze transactie, zullen die Persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van 3D Secure-authenticatie

De 3D Secure-authenticatiegegevens zijn de PAN (Primair accountnummer) en de inhoud van de PARes (Respons van de authenticatie van de betaler), zijnde de identificatie van de acquirer, de identificatie van de ondernemer, de referentie van de transactie, de datum van de transactie , het bedrag van de transactie en de valuta van de transactie, evenals de elektronische handelsindicator, de handtekeningstatus en de handtekeningwaarde (die 3 laatste velden zijn indicaties met betrekking tot het feit dat de 3D-beveiliging is gebruikt en met betrekking tot wat het resultaat is van het proces).

In haar hoedanigheid van verwerker zal Ingenico, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, de 3D Secure-authenticatiegegevens gedurende een periode van vijfhonderdveertig (540) kalenderdagen vanaf de datum van de transactie bewaren. U kunt ervoor kiezen om deze standaardtermijn betreffende de 3D Secure-authenticatiegegevens via de instellingen in uw Ingenico Account te verkorten maar betreffende de 3D Secure-authenticatiegegevens zal de minimum periode honderd tachtig honderdtachtig (180) kalenderdagen bedragen vanaf de datum van de transactie, als vereist door de Betaalschemaregels. U zult verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn. Na deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), behoudens de back-up van Ingenico en behoudens enige andersluidende wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen die door Ingenico in acht moeten worden genomen, zullen de Persoonsgegevens na deze periode worden gewist of geanonimiseerd.

Persoonsgegevens verwerkt als onderdeel van Alias- tokenisatie-diensten 

Indien u Ingenico verzoekt om sommige Persoonsgegevens zoals het merk van de kaart, het kaartnummer, de naam van de kaarthouder evenals de vervaldatum van de kaart (hierna de “Kaartgegevens”) te bewaren en u een alias te bezorgen of een token voor zulke Kaartgegevens (hierna een “Alias”), zal Ingenico, in haar hoedanigheid van verwerker, als standaardtermijn voor het bewaren van Persoonsgegevens, deze Kaartgegevens en Alias gedurende een periode van zestig (60) maanden bewaren vanaf de datum van het laatste gebruik van de Alias. U kunt ervoor kiezen om de standaardtermijn voor het bewaren van de Kaartgegevens en de Alias via de instellingen in uw Ingenico Account te verkorten. U zult verantwoordelijk zijn voor elke geselecteerde termijn.

Op het einde van deze termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn), of als u Ingenico verzoekt om een bepaalde Alias te wissen, worden de Kaartgegevens en de Alias gewist na een periode van zestig (60) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de termijn (de standaardtermijn of de verkorte termijn) of vanaf de datum van uw verzoek tot wissing, behoudens andersluidende wettelijke, reglementaire of contractuele bewaringsverplichtingen die moeten worden nageleefd door Ingenico. In sommige specifieke gevallen wordt alleen de Alias gewist en worden de Kaartgegevens niet meer aan deze Alias gekoppeld. De grond waarom Ingenico die Kaartgegevens en Alias nog gedurende zestig (60) kalenderdagen bewaart, is om factureringsredenen (facturering van de Alias en opvolging in geval van betwisting van de factuur).

Ingenico ePayments, de wereldleider in diensten voor digitale betalingen, zet complexe betaaltransacties om tot vlotte en geïntegreerde betaaloplossingen op alle verkoopkanalen: online, in de winkel en mobiel. Met ons innoverende aanbod aan multichannel-betaaldiensten, van transactieaanvaarding tot transactiebetaling, en van marketing tot klantenbinding, helpen wij de ondernemers om hun betalingen te beheren, te groeperen en te beveiligen, om fraude te voorkomen en om hun verkopen te stimuleren dankzij betere conversieverhoudingen. Ingenico ePayments is een merk van de groep Ingenico, de wereldleider in geïntegreerde betaaloplossingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te kunnen geven. Als u deze cookies niet wilt accepteren, laten wij u toe om de cookie-instellingen te wijzigen. Klik op 'Aanvaarden' om alle cookies van deze website toe te staan. 

Cookie settings

Introductie

Functioneel

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten werken. Die cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Geoptimaliseerd

Met optimalisatiecookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we deze kunnen meten en verbeteren.
Dit is het standaard niveau.

Gepersonaliseerd

Personalisatiecookies worden gebruikt voor sociale media en geavanceerde personalisatie. Hiermee kunnen we u informatie laten zien die betrekking heeft op uw bedrijf.


Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Inhoud weergeven die aansluit op uw interesses
 • Advertenties weergeven die aansluiten op uw interesses
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke gegevens opslaan