Laatst gewijzigd 15/05/2014

1. Inleiding

Hierna wordt u uitgelegd hoe u onze virtuele terminal moet gebruiken om handmatig transacties in te voeren. Als u bestellingen per telefoon, fax of post registreert, stelt e-Terminal u in staat om de geregistreerde betalingen handmatig naar uw financiële instelling door te sturen.

Als u grote transactievolumes verwerkt, biedt Ingenico ePayments een Batch-oplossing aan. Raadpleeg de Batch-documentatie voor meer informatie.

2. Een nieuwe betaling verzenden

Klik op de link "Nieuwe transactie" in uw backofficemenu om een nieuwe transactie te verzenden. Er verschijnt een aankoopbewijs waarin u de betalingsgegevens kunt invoeren.

Het standaardaankoopbewijs is het aankoopbewijs voor creditcardtransacties. U kunt echter ook transacties voor Direct Debits (machtiging) verzenden. Als u Direct Debits als een betaalmethode in uw account geactiveerd hebt, dan ziet u boven het creditcardaankoopbewijs een link die u doorverwijst naar de pagina waar u Direct Debit-transacties kunt invoeren.

Om een nieuwe transactie te verzenden hebt u ten minste een "Encoder"-gebruiksprofiel nodig.

2.1 Creditcards

Hier kunnen verschillende velden worden ingevuld. De velden die met een asterisk (*) zijn aangeduid, zijn verplichte velden.

De begunstigde op het aankoopbewijs is de commerciële bedrijfsnaam die u in de administratieve gegevens van uw account hebt ingevoerd. Als u geen commerciële bedrijfsnaam hebt ingevoerd, dan tonen we de handelsnaam/bedrijfsnaam.

Veld Omschrijving
Naam kaarthouder Naam van de kaarthouder
Kaartnummer* Het kaartnummer
CVC* De Card Verification Code (of Card Verification Value) is een door creditcardbedrijven vastgelegde authenticatieprocedure om het frauduleuze gebruik van creditcards te helpen voorkomen. De verificatiecode is een code van 3 of 4 cijfers die op de voor- of achterkant van de kaart is aangebracht, een uitgiftenummer, een startdatum of een geboortedatum. Meer informatie vindt u via de link "Wat is dit?".
ECI

Indien nodig (bv. op verzoek van uw acquirer) kunt u de ECI-waarde (Electronic Commerce Indicator) vervangen door een transactie om de oorsprong ervan aan te geven. We zullen deze waarde naar uw acquirer sturen.

De vervolgkeuzelijst geeft de mogelijke ECI-waarden weer die u in het aankoopbewijs kunt ingeven. De mogelijke waarden zijn:

 • 1 Handmatig ingegeven: Mail Order/Telephone Order (MOTO) (kaart niet aanwezig)
 • 2 Periodieke betalingen, komende van MOTO
 • 3 Afbetaling in termijnen
 • 4 Handmatig ingegeven, kaart aanwezig
 • 7 E-commerce met SSL-beveiliging
 • 9 Periodieke betalingen komende van e-commerce

In de sectie "ECI-standaardwaarde" op het tabblad "Algemene transactieparameters" van de "Technische instellingen"-pagina kunt u ook een standaardwaarde voor de ECI configureren. Deze standaardwaarde zal bij iedere nieuwe transactie in het aankoopbewijs geïnitialiseerd worden.

Uitzondering: wanneer de gekozen standaardwaarde "7 - E-commerce met SSL-beveiliging" is, dan zullen we "1 - Mail Order/Telephone Order (MOTO)" in het aankoopbewijs initialiseren.

U kunt de geïnitialiseerde (standaard)waarde in het aankoopbewijs wijzigen.

Omschrijving In dit veld kunt u een omschrijving van de bestelling invoeren voor uw interne gebruik. Deze omschrijving wordt niet verzonden naar de acquirer, noch naar de klant. U vindt de omschrijving terug op de pagina met de bestelgegevens.
Bestelnummer

U kunt een referentie voor uw bestelling invoeren. Deze referentie zal naar de acquirer worden doorgestuurd. De maximale lengte van dit bestelnummer hangt af van de acquirer. De handelaar mag aan de acquirer vragen om zijn bestelnummer in de transactierapporten op te nemen (op voorwaarde dat dit nummer niet langer is dan de maximale lengte die door de acquirer is opgelegd). In principe verschijnt deze referentie niet op het betaalstrookje van de klant.

Controle van unieke bestelnummer

Standaard mag u hetzelfde bestelnummer zonder waarschuwing meerdere keren gebruiken.

Als u voor uw transacties echter met unieke bestelnummers wilt werken, en ons systeem dit voor u moet controleren, dan kunnen we een speciale optie in uw account activeren.

Neem contact op met ons Customer Care team als u deze optie voor uw account wilt activeren.

Valuta Dit is de valuta/munteenheid die voor de vereffeningsrekening is ingesteld. Als u verschillende valuta's hebt gekozen, dan verschijnt er een vervolgkeuzelijst op het scherm.
Totaal* Transactiebedrag.
Optioneel
Operatiecode De betaalprocedure geconfigureerd in uw Technische instellingen > Algemene transactieparameters > Standaard operatiecode bepaalt de standaard operatie voor uw transacties. Als u hier een andere operatiecode selecteert, overschrijft deze de standaardwaarde.

Mogelijk waarden voor nieuwe transacties:
 • VEN-Data capture (betaling): verzoek voor directe verkoop (betaling)
 • RES-Autorisatie: verzoek voor autorisatie
 • PAU-Pre-autorisatie: verzoek voor pre-autorisatie:
     In overeenkomst met uw acquirer kunt u deze operatiecode gebruiken om tijdelijk een bedrag te reserveren op de kaart van een klant. Dit is een gebruikelijke praktijk in bijvoorbeeld de reis- en verhuurbranche.
     Pre-autorisatie kan op dit moment enkel op MasterCard-transacties gebruikt worden en wordt ondersteund door een beperkt aantal acquirers. De operatiecode kan niet als standaard worden geconfigureerd in uw Ingenico ePayments-account.
     Indien u transacties pre-autoriseert via acquirers of met kaarten die pre-autorisatie niet ondersteunen, zullen deze transacties niet geblokkeerd worden maar verwerkt worden als normale autorisaties. 
Dit veld is niet standaard beschikbaar. Neem contact op met ons Customer Care team.

Extra informatie over de klant:

Veld Omschrijving
Voornaam Voornaam
Naam Familienaam
Adresregel 1 Adres van de klant (niet te verwarren met het leveringsadres, zie hieronder)
Adresregel 2
Adresregel 3
Postcode
Woonplaats
Provincie
Land
E-mailadres E-mailadres van de klant
Taal Taal van de klant
Telefoonnummer Telefoonnummer van de klant

Extra leveringsinformatie (Opmerking: door het vakje "Het factuuradres in het leveringsadres kopiëren" aan te vinken, worden de volgende velden automatisch ingevuld):

Veld Omschrijving
Voornaam Voornaam van de contactpersoon bij levering
Naam Achternaam van de contactpersoon bij levering
Adresregel 1 Leveringsadres
Adresregel 2
Adresregel 3
Postcode
Woonplaats
Provincie
Land
E-mailadres E-mailadres van de contactpersoon bij levering
Taal Taal van de contactpersoon bij levering
Telefoonnummer Telefoonnummer van de contactpersoon bij levering

(Als u een van onze geavanceerde fraudedetectieoplossingen gebruikt, dan zal er rekening gehouden worden met deze gegevens, die uw fraudepreventie versterken)

Extra informatie over de klant:

Veld Omschrijving
E-mail van de klant

Het e-mailadres van de klant, als u wilt dat ons systeem automatisch een e-mailbericht (standaardbericht waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd) naar uw klant verstuurt om te melden dat de transactie is geregistreerd. Dit veld wordt alleen weergegeven als u deze optie hebt geactiveerd in de sectie "E-mails gericht aan de klant" op het tabblad "Transactie e-mails" van de "Technische instellingen"-pagina.

U kunt de taal van uw klant kiezen in het vervolgkeuzemenu naast dit veld.

Na het invullen van de vereiste betaalgegevens kunt u uw transactie verzenden door op de knop "Verzenden" te klikken.

Creditcardgegevens zijn zeer gevoelige gegevens. Bewaar geen creditcardgegevens tenzij u zeker weet dat u voldoet aan de PCI(Payment Card Industry)-voorschriften .

2.2 Direct Debits

Er moeten verschillende velden worden ingevuld. De velden die met een asterisk (*) zijn aangeduid, zijn verplichte velden.

Alleen de velden die verschillen van de velden op het creditcardaankoopbewijs worden hier opgegeven:

Veld Omschrijving
Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de klant. Voor DDDE en DDAT: BLZ (Bankleitzahl).

POSTBANK / Andere Voor DDNL: Velden die aangeven of het bankrekeningnummer van de klant een Postbank-nummer is of een rekeningnummer in een andere bank.
Rekeninghouder Naam van de rekeninghouder.
Adres / Postcode / Woonplaats Adresgegevens van de rekeninghouder.
E-mail van de klant

Voor DDNL, DDDE en DDAT: Dit veld wordt alleen weergegeven als u deze optie hebt geactiveerd in de sectie "E-mails gericht aan de klant" op het tabblad "Transactie e-mails" van de "Technische instellingen"-pagina.

Voor DDNL: Het e-mailadres dat u invoert, kan ook gebruikt worden voor de verzending van een e-mail met het faxformulier dat u uw klant wilt laten terugzenden. U kunt deze optie activeren op de Direct Debits-configuratiepagina onder "Een bevestigingse-mail naar de koper verzenden".

3. Transactiefeedback

3.1 Op het scherm

Na enkele seconden krijgt u het transactieantwoord in het aankoopbewijs te zien.

3.1.1 Creditcards

Als uw betalingen online worden verwerkt (onmiddellijk in realtime), dan krijgt u de volgende extra informatie te zien naast de gedetailleerde gegevens die u in het vorige dialoogscherm hebt ingevoerd:

Veldnaam

Waarde

Betalingsreferentie De referentiecode die door ons systeem aan de betaling is toegekend. Deze referentie wordt ook de 'PAYID' genoemd.
Datum De datum en het tijdstip waarop de betaling door de acquirer is geautoriseerd.
Autorisatiecode Code die door de acquirer wordt teruggestuurd.
Operatiecode Bewerkingscode voor de transactie. De bewerkingscode geeft autorisatie of verkoop aan, afhankelijk van de betaalprocedure die u hebt gekozen in de sectie "Standaard operatiecode" op het tabblad "Algemene transactieparameters" van de "Technische instellingen"-pagina.


Als uw betalingen offline worden verwerkt (geprogrammeerd in batch-modus), dan ontvangt u een bevestiging (aankoopbewijs) dat uw transactie is geregistreerd nadat de betaling is verzonden. Boven het aankoopbewijs verschijnt een boodschap waarin staat dat u offline aan het werken bent en u wordt gevraagd om de status van de betaling later te controleren.

Naast de gedetailleerde gegevens die u in het vorige scherm hebt ingevoerd, ziet u ook onze referentiecode voor de betaling en de besteldatum. Een autorisatiecode krijgt u niet te zien, omdat de betaling offline wordt verwerkt (op een later tijdstip).

3.1.2 Direct Debits AT

Voor Direct Debits AT krijgt u, naargelang de betaalprocedure die u gekozen hebt in de sectie "Standaard operatiecode" op het tabblad "Algemene transactieparameters" van de "Technische instellingen"-pagina, een van de volgende statussen:

 • 5 - Geautoriseerd
 • 9 - Betaling aangevraagd

3.1.3 Direct Debits DE / ELV

Voor Direct Debits DE / ELV krijgt u, naargelang de betaalprocedure die u gekozen hebt in de sectie "Standaard operatiecode" op het tabblad "Algemene transactieparameters" van de "Technische instellingen"-pagina, een van de volgende statussen:

 • 5 - Geautoriseerd
 • 9 - Betaling aangevraagd

3.1.4 Direct Debits NL

Voor Direct Debits NL zult u een van de volgende statussen krijgen:

 • 95 - Betaling verwerkt door de handelaar, wanneer u ClieOp-bestanden vanaf uw eigen systeem aanmaakt en naar Interpay verstuurt
 • 41 - In afwachting van bevestiging van de klant, wanneer u ClieOp-bestanden vanaf onze beheersmodule genereert en downloadt en vervolgens zelf naar Interpay verstuurt
 • 9 - Betaling aangevraagd, wanneer ons systeem de ClieOp-bestanden voor u naar Interpay verstuurt.

3.2 Backoffice

U kunt de transactieresultaten altijd oproepen in het backoffice van uw account. Wanneer u bent aangemeld, klikt u op de link "Financiële historiek/Dagtotalen" of "Beheer transacties" in het "Transacties"-menu. Voer vervolgens uw selectiecriteria in en bekijk de resultatenlijst.

Als u meer dan één modus gebruikt om transacties te verzenden, dan zult u merken dat de transacties in de verschillende modi worden gebundeld in één lijst zonder enig onderscheid tussen de verschillende modi.

In het veld "Ingevuld door" op de pagina "Bestellingen" kunt u zien welke gebruiker de transactie heeft ingevoerd. Als aan een gebruiker de optie "Autorisatie (of Bereik) beperkt tot gebruiker" (Scope limited to user) is toegekend, dan kan hij alleen de transacties analyseren die hij zelf heeft ingevoerd (raadpleeg User Manager).

3.3 Per e-mail

Voor iedere transactie kunt u van ons systeem een e-mail met een betalingsbevestiging ontvangen. U kunt deze optie configureren in de sectie "E-mails gericht aan de handelaar" op het tabblad "Transactie e-mails" van de "Technische instellingen"-pagina.

3.4 Geavanceerde feedback

Als u automatisch transactiefeedback wenst te ontvangen, dan kunt u opteren voor een Direct Query (raadpleeg DirectLink) of een batchdownload (raadpleeg Batch).

4. Geavanceerde opties voor creditcardbetalingen

4.1 Alias

Als u via e-Terminal een transactiealias wenst te gebruiken, dan moet u eerst op de Alias-link in het backofficemenu klikken, de alias opzoeken die u wilt gebruiken en in de Alias-rij op de knop "Gebruiken" klikken. U zult het aankoopbewijs zien met de naam van de kaarthouder, het kaartnummer en de vervaldatum al ingevuld. Meer informatie vindt u in de Alias-documentatie.

4.2 Groep

Als u zich op het backoffice aanmeldt met een groepslogin, dan moet u eerst op de link "Andere handelaar" in uw backofficemenu klikken om de PSPID te kiezen waarvoor u een transactie wilt invoeren. Nadat u de PSPID gekozen hebt, verschijnt de link "Nieuwe transactie" in het backofficemenu en kunt u de transactie voortzetten.

Ingenico ePayments, de wereldleider in diensten voor digitale betalingen, zet complexe betaaltransacties om tot vlotte en geïntegreerde betaaloplossingen op alle verkoopkanalen: online, in de winkel en mobiel. Met ons innoverende aanbod aan multichannel-betaaldiensten, van transactieaanvaarding tot transactiebetaling, en van marketing tot klantenbinding, helpen wij de ondernemers om hun betalingen te beheren, te groeperen en te beveiligen, om fraude te voorkomen en om hun verkopen te stimuleren dankzij betere conversieverhoudingen. Ingenico ePayments is een merk van de groep Ingenico, de wereldleider in geïntegreerde betaaloplossingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te kunnen geven. Als u deze cookies niet wilt accepteren, laten wij u toe om de cookie-instellingen te wijzigen. Klik op 'Aanvaarden' om alle cookies van deze website toe te staan. 

Cookie settings

Introductie

Functioneel

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten werken. Die cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Geoptimaliseerd

Met optimalisatiecookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we deze kunnen meten en verbeteren.
Dit is het standaard niveau.

Gepersonaliseerd

Personalisatiecookies worden gebruikt voor sociale media en geavanceerde personalisatie. Hiermee kunnen we u informatie laten zien die betrekking heeft op uw bedrijf.


Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Inhoud weergeven die aansluit op uw interesses
 • Advertenties weergeven die aansluiten op uw interesses
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke gegevens opslaan