Laatst gewijzigd 17/09/2015

1. Inleiding

De reconciliatiemodule is een hulpmiddel waarmee u uw bankafschriften kunt reconciliëren met de transacties in uw Ingenico ePayments account. Het gebruik van reconciliatie heeft geen invloed op transacties of geldtransfers.

 

The Reconciliatie-module werkt met een aantal acquirers en Full Service. Als u niet zeker bent of uw acquirer ondersteund wordt, neem dan contact met ons op.

1.1 Gegevensbestanden

Een gegevensbestand (data file) is een bestand afkomstig van een acquirer. Het wordt ook een EPA-bestand genoemd.

Alleen bepaalde acquirers sturen gegevensbestanden naar ons systeem (controleer bij ons Customer Care team of dit voor u van toepassing is).

Aan de hand van gegevensbestanden van de acquirers kan ons systeem de gegevens voorverwerken, wat de reconciliatie voor u gemakkelijker maakt.

Belangrijk

 • De informatie in het gegevensbestand is mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar in uw Ingenico ePayments account, want sommige acquirers wachten enkele weken met de eerste betaling van transacties van een nieuwe handelaar, en acquirers sturen gewoonlijk gegevensbestanden na de uitbetaling. Ingenico ePayments
  ontvangt de informatie in gegevensbestanden dus niet meteen na de eerste transacties, maar een tijdje later.
 • De informatie in gegevensbestanden is nooit beschikbaar voor transacties die dateren van voor de activering van de reconciliatiemodule.

2. Reconciliatiemenu

Zodra Reconciliatie is geactiveerd in uw Ingenico ePayments account, vindt u de knop in het hoofdmenu van uw account.

Het menu 'Reconciliatie' bevat de volgende subitems:

 • Rapportering om uw verwerkte transacties, uw saldo (alleen Full Service) en uw uitbetalingsdetails te bekijken.
 • Configuratie om uw Push Reports te configureren.
 • Downloaden om verschillende soorten rapporten rechtstreeks vanuit uw Ingenico ePayments account te downloaden.
 • Geschil om opvragingen en chargebacks voor uw kaarttransacties te bekijken (alleen Full Service).

2.1 Rapportering

Het scherm Rapportering bestaat uit drie tabbladen. Deze tabbladen weerspiegelen de volledige levenscyclus van een transactie. Een transactie kan dus, afhankelijk van de status, maar in een tabblad voorkomen.

Reconciliation Reporting lifecycle

1. Verwerkte transacties: this view compiles all transactions which have been processed on the gateway, but for which the money has not yet been received by Ingenico Financial solutions, and therefore has not yet been paid out.

2. Uw saldo (alleen voor

2.1.1 Verwerkte transacties

In het overzicht van verwerkte transacties wordt het totale aantal uitstaande transacties weergegeven waarvoor het geld nog niet door de acquirer is betaald of door Ingenico ePayments is ontvangen, gegroepeerd per valuta.

De volgende kolommen worden weergegeven:

Naam Omschrijving Voorbeeld
Valuta Valuta van de transactie EUR
Totaal betaald bedrag Bedrag van de transactie EUR 1
Aantal transacties Voor gegroepeerde transacties het aantal transacties op de regel. 1
Actie Met de knop Details kunt u terugkeren naar de lijst van opgenomen transacties waar u toegang heeft tot de afzonderlijke financiële historie van elke transactie. -

Voorbeeld:

In het "Overzicht van verwerkte transacties per valuta" kunt u de details van de uitstaande transacties per merk bekijken door in het rolmenu een valuta te selecteren.

De volgende kolommen worden weergegeven:

Naam Omschrijving Voorbeeld
Merk Betaalwijze van de transactie EUR
Totaal betaald bedrag Bedrag van de transactie EUR 1
Aantal transacties Voor gegroepeerde transacties het aantal transacties op de regel. 1
Actie Met de knop Details kunt u terugkeren naar de lijst van opgenomen transacties waar u toegang kunt krijgen tot de afzonderlijke financiële historie van elke transactie. -

Voorbeeld:

Door op de blauwe pijl aan de linkerkant te klikken, kunt u de details weergeven per type item: Betalingen, Terugbetalingen en Verwijderde betalingen:

Met de knop Details kunt u terugkeren naar de lijst van opgenomen transacties waar u toegang heeft tot de afzonderlijke financiële historie van elke transactie.

De volgende kolommen worden weergegeven:

Naam Omschrijving Voorbeeld
Betaal-ID
Uniek betalingsnummer
100633195
Transactiereferentie van de handelaar
Bestellings-ID van de handelaar
order123ab
Beschrijving van de bestelling
Door de handelaar gebruikte beschrijving van de bestelling
abc
Besteldatum
Besteldatum (jjjj-mm-dd)
07-08-2014
Betalingsdatum
Transactiedatum (dd-mm-jjjj)
07-08-2014
Brutobedrag
Het totaalbedrag van de transactie of groep transacties (inclusief acquirerkosten).
Dit is het bedrag dat u in de backoffice ziet, bijvoorbeeld in de financiële historie.
EUR 13,52
Status
Gatewaystatus van de transactie (bijv. 9 - Betaling aangevraagd)
9
Naam
Naam van de koper
Jan Jansen
Merk
Betaalwijze voor de transactie
iDEAL

Voorbeeld:

2.1.2 Uw saldo (alleen Full Service)

Reconciliation Your balance

In deze weergave kunt u uw huidige saldo bij Ingenico Financial Solutions. De datum op het scherm geeft aan wanneer het saldo voor het laatst werd bijgewerkt.

De eerste rubriek bevat het saldo-overzicht (totaal) per afwikkelvaluta.

De tweede rubriek toont het saldo-overzicht van de geselecteerde afwikkelvaluta, per verrichtingstype (transactie, terugbetaling, chargeback, commissies en diverse kosten). Als uw account meerdere afwikkelvaluta's ondersteunt, kunt u de valuta wijzigen in het keuzemenu.

Door op de knop "Details" te klikken, kunt u alle details voor "Rekening- en verwerkingskosten" en "Transactie- en financiële dienstverleningskosten" in verband met uw saldo bekijken. 

Reconciliation Your balance

Uw huidige "saldobedrag" is gelijk aan de "transactie- en financiële dienstverleningskosten" min de "rekening- en verwerkingskosten".

De weergave bevat de volgende informatie:

Naam  Inhoud Voorbeeld
Rekening- en verwerkingskosten
Verrichtingscode Soort verrichting (zie de niet-transactionele 'Operation types' in de handleiding push report voor de mogelijke waarden). NAST
Details De beschrijving van de verrichting. Account setup
Transactie- en financiële dienstverleningskosten
Betaal ID Uniek betalingsidentificatienummer. 100633195
Transactie ref. handelaar ID van de bestelling van de handelaar. order123ab
Beschrijving van de bestelling Beschrijving van de bestelling door de handelaar. abc
Besteldatum Datum van de bestelling. 2014-08-07
Betaaldatum Transactiedatum (jjjj-mm-dd). 2014-08-07
Bedrag van de transactie  Het totaalbedrag van de transactie of groep transacties (inclusief acquirerkosten).

Dit is het bedrag dat u in de backoffice ziet, bijvoorbeeld in de financiële historie. 
14,31 EUR 
Programmakosten  Programmakosten  0,10 EUR 
Wisselkoers  Wisselkoers  0,12 EUR 
Wisselvergoeding    0,10 EUR  
Brutobedrag

Het totaalbedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief de kosten voor de acquirer).

Dit is het bedrag dat u in uw back-office ziet, bijvoorbeeld in de Financiële historiek/Dagtotalen.

13,52 EUR
Interchange amount Commissie tussen banken voor de aanvaarding van transacties met kaarten (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte valuta. 0,10 EUR
Nettobedrag Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (= brutobedrag verminderd met de commissie van de acquirer, chargebacks en andere kosten). 13,52 EUR
Status Gateway-status van de transactie (9 - Betaling aangevraagd). 9
Naam Naam van de koper. Jan Jansens
Betaalmethode Betaalmethode van de transactie. iDEAL

2.1.3 Uitbetaling

Reconciliation Payout

In deze weergave kunt u de uitbetalingen door uw acquirer / ontvanger bekijken.

Met de zoekmodule kunt u de lijst filteren op uitbetalingsdatum, uitbetalingsbedrag of uitbetalingsreferentie.

De tabel bevat de uitbetalingen en het bijbehorende bedrag, gerangschikt op datum (recentste bovenaan). De uitbetalingsreferentie is het nummer in de gestructureerde mededeling van de betaling op uw bankafschrift.

Als u op het pijltje links klikt, ziet u de details van de uitbetaling en alle bijbehorende verrichtingstypes (transactie, terugbetaling, chargeback, commissies en diverse kosten, herwaardering reserve of automatische incasso). U kunt de details downloaden met de knop 'Volledig rapport downloaden'. De bestandsstructuur wordt beschreven in de Push Reports handleiding.

Reconciliation Payout details

Door op de knop "Details" te klikken, kunt u alle details voor "Rekening- en verwerkingskosten" en "Transactie- en financiële dienstverleningskosten" in verband met uw saldo bekijken.

Reconciliation Payout details

Uw huidige "saldobedrag" is gelijk aan de "transactie- en financiële dienstverleningskosten" min de "rekening- en verwerkingskosten".

De weergave bevat de volgende informatie:

Naam Inhoud Voorbeeld
Rekening- en verwerkingskosten
Verrichtingscode Soort verrichting (zie de niet-transactionele 'Operation type' in de handleiding Push Reports voor de mogelijke waarden) NAST
Brutobedrag Leeg voor niet-transactionele details.
Nettobedrag Het bedrag van de verrichting + valuta 0.2 EUR
Details De beschrijving van de verrichting Account setup
Transactie- en financiële dienstverleningskosten
Betaal ID Uniek betalingsidentificatienummer 100633195
Transactie ref. handelaar ID van de bestelling van de handelaar order123ab
Beschrijving van de bestelling Beschrijving van de bestelling door de handelaar abc
Besteldatum Date of the order 2014-08-07
Betaaldatum Transactiedatum (jjjj-mm-dd) 2014-08-07
Bedrag van de transactie  Het totaalbedrag van de transactie of groep transacties (inclusief acquirerkosten).
Dit is het bedrag dat u in de backoffice ziet, bijvoorbeeld in de financiële historie. 
14,31 EUR 
Programmakosten  Programmakosten  0,10 EUR 
Wisselkoers  Wisselkoers  0,12 EUR 
Wisselvergoeding  Wisselvergoeding   0,10 EUR  
Brutobedrag

Het totaalbedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief de kosten voor de acquirer).

Dit is het bedrag dat u in uw back-office ziet, bijvoorbeeld in de Financiële historiek/Dagtotalen.

13,52 EUR
Interchange amount Commissie tussen banken voor de aanvaarding van transacties met kaarten (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte valuta. 0,10 EUR
Nettobedrag Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (= brutobedrag verminderd met de commissie van de acquirer, chargebacks en andere kosten) 13,52 EUR
Status Gateway-status van de transactie (9 - Betaling aangevraagd) 9
Naam Naam van de koper Jan Jansens
Betaalmethode Betaalmethode van de transactie VISA
Uitbetalingsverrichtingen (herwaardering reserve en automatische incasso)
Verrichtingscode Soort verrichting (zie de niet-transactionele 'Operation types' in de handleiding push report voor de mogelijke waarden) NDDP
Brutobedrag Leeg voor niet-transactionele details
Nettobedrag Het bedrag van de verrichting + valuta 10 EUR
Details De beschrijving van de verrichting Direct debit

2.2 Configuratie

Bovenaan in het configuratiescherm ziet u de rubriek 'Elektronische rapporten' van uw account. De rubriek bevat vooraf geconfigureerde rapporten. Uitbetalingsrapporten worden verstuurd telkens wanneer de acquirer of ontvanger de betaling van het geld op uw bankrekening bevestigt.

Reconciliation Configuration

U kunt de volgende rapporten activeren:

 • Het 'Uitbetalingsrapport', dat alleen transactiegegevens bevat (transacties, terugbetalingen, chargebacks, chargebacks reversal).
 • Het 'Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens', dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat ( installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie, herwaardering reserve en automatische incasso's).

  Als u vóór oktober 2014 push reports hebt geconfigureerd, zijn mogelijk nog de volgende oude versies van rapporten geconfigureerd:
 • Uitbetalingsbevestigingen stuurt een dagelijks rapport met transacties waarvoor de acquirer de betaling bevestigde.
 • Gereconcilieerde Betalingen stuurt een rapport met de gereconcilieerde betalingen van die dag (betalingen waarvoor u de reconciliatie uitvoerde). Die functie en dit rapport zijn per oktober 2014 stopgezet. 
 • Uitbetalingsreferentie (Full Service) stuurt een rapport met het referentienummer in de gestructureerde mededeling van een betaling op uw bankafschrift.

  Opmerking: deze functie werkt alleen als de optie Push Reports in uw account geactiveerd is.Voor Full Service-handelaars zijn standaard drie pushrapporten voor reconciliatie opgenomen.

  U kunt de bestandsstructuur bekijken in de Push Reports handleiding.

2.3 Downloaden

Reconciliation Download

In het downloadscherm van de reconciliatiemodule kunt u twee soorten reconciliatierapporten downloaden:

 • Het 'Uitbetalingsrapport' (Payout report), dat alleen transactiegegevens bevat (transacties, terugbetalingen, chargebacks, chargebacks reversal).
 • Het 'Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens' (Payout report including non-transactional data), dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat (installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie).

  U kunt rapporten downloaden op basis van de uitbetalingsdatum (de datum waarop de acquirer / ontvanger de betaling van het bedrag op uw bankrekening heeft bevestigd) of de uitbetalingsreferentie (het nummer vermeld in de gestructureerde mededeling van een betaling op uw bankafschrift).

  U kunt ook kiezen in welk bestandsformaat u uw rapport wilt downloaden: 'csv' of 'txt'.

  De bestandsstructuur wordt beschreven in de Push Reports handleiding.

2.4 Geschil (alleen Full Service)

De geschillenmodule toont de transacties in de geschillencyclus, met inbegrip van opvragingen, eerste en tweede chargeback, en nieuwe aanbieding.

Reconciliation Dispute

De transacties zijn gegroepeerd volgens Acquirer Reference Number (ARN), dat geldt als unieke identificatie voor de chargeback-cyclus. U kunt opvragingen of chargebacks opzoeken met behulp van de boekingsdatum, de referentie van het kaartnummer, het kaartprogramma, de oorzaakcode of het referentienummer van de acquirer.

Naam 

Inhoud Voorbeeld
Begindatum van de boeking De boekingsdatum van het geschil. 2014-10-16
Item type

Mogelijke waarden:

 • Retrieval request: wanneer de uitgever informatie wil over een transactie die wordt aangerekend aan een van zijn kaarthouders.
 • 1st chargeback: eerste chargeback van de uitgever.
 • Representment: een nieuwe aanbieding van de transactie aan de uitgever.
 • 2nd chargeback: tweede chargeback van de uitgever.
1st chargeback
Kaartnummer Kaartnummer ************0143
ARN Het Acquirer Reference Number (ARN) is identiek voor alle transacties in de geschillencyclus.  74008503273338307683984
Redencode

De oorzaakcode voor het geschil van het kaartprogramma (niet altijd ingevuld). Zie hier
het deel over de oorzaakcodes hierna voor meer informatie.

83
Reden omschrijving De beschrijving van de oorzaakcode voor het geschil van het kaartprogramma (niet altijd ingevuld). Fraud-Card Absent Environment
Munt/Valuta De valuta van de geschillenrekening van de acquirer waarop de transactie geboekt is. EUR
Bedrag Het bedrag van de transactie, uitgedrukt in de valuta van de rekening. 36.24
CCN Het referentienummer van de uitgever (Chargeback Control Number/CCN) voor de transactie (niet altijd ingevuld). 941679
Oorspronkelijke boekingsdatum De boekingsdatum van de oorspronkelijke aanbieding. 20130930
Oorspronkelijke transactiedatum De transactiedatum van de oorspronkelijke aanbieding. 20130930
Transactietype Het transactietype van de oorspronkelijke aanbieding. Purchase
Merchant vereffend bedrag Het met de handelaar afgerekende bedrag voor de oorspronkelijke aanbieding in de valuta van de handelaar (dus het op de rekening van de handelaar geboekte bedrag), voor aftrek van eventuele kosten. 36.24
Netwerk vereffend bedrag De valuta en het bedrag afgerekend met het betaalnetwerk voor de aanbieding (dus het afgerekende interbancaire bedrag), voor aftrek van eventuele kosten. 36.24
Oorspronkelijk betaalstrookje Het interne ticketnummer van de oorspronkelijke aanbieding. 33830768659
Item betaalstrookje Het interne ticketnummer van de transactie (dus van de eerste chargeback, nieuwe aanbieding, enzovoort). 34135120814
Auth. code De autorisatiecode van de oorspronkelijke aanbieding. 127309
Batchnummer Het batchnummer aangeleverd door de indiener van de oorspronkelijke aanbieding. OGV131001_01
Merchant DBA De handelsnaam van de handelaar. Ingenico ePayments
Merchant transactieref. Het referentienummer van de handelaar voor de transactie. 20604728
Invoermethode Gegevensregistratiemethode van de transactie eCommerce
Betaal ID Uniek betalingsidentificatienummer Ingenico ePayments
100633195

Na een zoekopdracht kunt u de weergegeven informatie ook downloaden als csv-bestand.

3. Status reconciliatie

Het veld "Recon. Stat." (Status reconciliatie), zichtbaar in het overzicht met transactiegegevens via Beheer transacties, geeft informatie over de financiële verwerking van de transactie.

Dit zijn de mogelijke statussen:


Full Service  Andere (niet Full Service)
Betalingen Transactie verwerkt
Gestuurd voor verrekening
Ontvangen door Ingenico
Betaald door Ingenico
Transactie verwerkt
Gestuurd naar acquirer
Betaald door acquirer
Terugbetalingen In afwachting van terugbetaling
Terugbetaling verwerkt
Terugbetaling geweigerd
In afwachting van terugbetaling
Terugbetaling verwerkt
Terugbetaling geweigerd
Overschrijvingen Wachten op betaling
Ontvangen door Ingenico
Betaald door Ingenico
Vervaltijd geïnitialiseerd
Vervallen

Ingenico ePayments, de wereldleider in diensten voor digitale betalingen, zet complexe betaaltransacties om tot vlotte en geïntegreerde betaaloplossingen op alle verkoopkanalen: online, in de winkel en mobiel. Met ons innoverende aanbod aan multichannel-betaaldiensten, van transactieaanvaarding tot transactiebetaling, en van marketing tot klantenbinding, helpen wij de ondernemers om hun betalingen te beheren, te groeperen en te beveiligen, om fraude te voorkomen en om hun verkopen te stimuleren dankzij betere conversieverhoudingen. Ingenico ePayments is een merk van de groep Ingenico, de wereldleider in geïntegreerde betaaloplossingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te kunnen geven. Als u deze cookies niet wilt accepteren, laten wij u toe om de cookie-instellingen te wijzigen. Klik op 'Aanvaarden' om alle cookies van deze website toe te staan. 

Cookie settings

Introductie

Functioneel

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten werken. Die cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Geoptimaliseerd

Met optimalisatiecookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we deze kunnen meten en verbeteren.
Dit is het standaard niveau.

Gepersonaliseerd

Personalisatiecookies worden gebruikt voor sociale media en geavanceerde personalisatie. Hiermee kunnen we u informatie laten zien die betrekking heeft op uw bedrijf.


Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Inhoud weergeven die aansluit op uw interesses
 • Advertenties weergeven die aansluiten op uw interesses
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke gegevens opslaan