Laatst gewijzigd 9/12/2015

3. Een nieuw bestellingsverzoek indienen

3.1 Verzoek-URL

 • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/orderdirect.asp.
 • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderdirect.asp.

Vervang 'test' door 'prod'

Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u in productie begint te werken met echte bestellingen, worden uw transacties verstuurd naar de testomgeving en niet verwerkt door de acquirers / banken.

3.2 Verzoekparameters

Onderstaande tabel bevat de verzoekparameters voor het versturen van een nieuw bestellingsverzoek:

Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
Veld Omschrijving Formaat Verplicht
PSPID
De naam waaronder u bent geregistreerd in ons systeem.
AN, 30
Ja
ORDERID
Uw unieke bestellingsnummer (referentie van de handelaar).
AN, 40
Ja
USERID
Naam van uw applicatiegebruiker (API-gebruiker). Meer informatie over hoe u een API-gebruiker aanmaakt, vindt u in de User Manager-documentatie.
AN, 20 (min. 2)
Ja
PSWD
Wachtwoord van de API-gebruiker (USERID).
AN
Ja
AMOUNT
Te betalen bedrag, VERMENIGVULDIGD MET 100, aangezien het formaat van het bedrag geen decimaaltekens of andere scheidingstekens mag bevatten.
N, 15 Ja
CURRENCY
Valuta van de bestelling in ISO-lettercode, bijvoorbeeld: EUR, USD, GBP, CHF enz.
AN, 3 Ja
CARDNO
Kaart- / rekeningnummer.
AN, 21
Ja
ED
Vervaldatum.
MM/JJ of MMJJ
Ja
COM
Beschrijving van de bestelling.
AN, 100
Nee
CN
Naam van de klant.
AN, 35
Nee
EMAIL
E-mailadres van de klant.
AN, 50
Nee
SHASIGN
Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).
AN, 128
Ja
CVC
Kaartverificatiecode (Card Verification Code). Afhankelijk van het merk van de kaart is de verificatiecode een code van 3 of 4 cijfers op de voor- of achterkant van de kaart, een uitgiftenummer, een startdatum of een geboortedatum.
N, 5
Ja
ECOM_PAYMENT_
CARD_VERIFICATION
Alternatief voor de kaartverificatiecode: geboortedatum / uitgiftenummer / enz. (afhankelijk van uw land of bank)
N, 5
Nee
OWNERADDRESS
Straatnaam en huisnummer van de klant.
AN, 50
Nee
OWNERZIP
Postcode van de klant.
AN, 10
Nee
OWNERTOWN
Gemeente of stad van de klant.
AN, 40
Nee
OWNERCTY
Land van de klant, bv. BE, NL, FR enz.
AN, 2 Nee
OWNERTELNO
Telefoonnummer van de klant.
AN, 30
Nee
OPERATION

Bepaalt het type gevraagde transactie.

U kunt een standaardbewerking configureren (betaalprocedure) in de sectie 'Default operation code' (Standaard bewerkingscode) van het tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters') op de pagina 'Technical Information' (Technische informatie). Wanneer u in het verzoek een bewerkingscode verzendt, overschrijft die de standaardwaarde.

Mogelijke waarden:
 • RES: verzoek om autorisatie
 • SAL: verzoek om directe verkoop
 • RFD: terugbetaling, niet gekoppeld aan een voorafgaande betaling, dus geen onderhoudsbewerking voor een bestaande transactie (u kunt deze bewerking niet gebruiken zonder specifieke toelating van uw acquirer).

Optioneel:

 • PAU: verzoek om pre-autorisatie:
    In overleg met uw acquirer kunt u deze bewerkingscode gebruiken om tijdelijk een bedrag op de kaart van een klant te reserveren. Dat is een courante praktijk in de reis- en verhuurbranche.
    PAU / pre-autorisatie kan momenteel alleen gebruikt worden voor MasterCard-transacties en wordt door een beperkt aantal acquirers ondersteund. U kunt deze bewerkingscode niet instellen als standaard in uw Ingenico ePayments-account.
    Als u PAU gebruikt voor transacties via acquirers of met kaartmerken die pre-autorisatie niet ondersteunen, worden die transacties niet geblokkeerd, maar verwerkt als normale (RES) autorisaties.
A, 3
Ja
WITHROOT
Voegt een root-element toe aan ons XML-antwoord. Mogelijke waarden: ‘Y’ of leeg.
Y of <leeg>
Nee
REMOTE_ADDR
IP-adres van de klant (alleen voor fraudedetectiemodule). Als geen landcontrole moet worden uitgevoerd op het IP-adres, stuurt u 'NONE'.
AN
Nee
RTIMEOUT

Time-out van het verzoek voor de transactie (in seconden, waarde tussen 30 en 90)

Belangrijk: de waarde die u hier instelt, moet kleiner zijn dan de time-outwaarde in uw systeem (!)

N, 2
Nee
ECI

Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI).

U kunt een standaard ECI-waarde configureren op de accountpagina 'Technical information' (Technische informatie), tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters), sectie 'Default ECI value' (Standaard ECI-waarde). Wanneer u in het verzoek een ECI-waarde verzendt, overschrijft die de standaard ECI-waarde.

Mogelijke (numerieke) waarden:
0 - Doorgehaald
1 - Handmatig ingevoerd (MOTO) (kaart niet aanwezig)
2 - Herhaling (van MOTO)
3 - Afbetalingen
4 - Handmatig ingevoerd, kaart aanwezig
7 - E-commerce met SSL-codering
9 - Herhaling (van e-commerce)
N, 2
Nee

De volgende parameters zijn relevant m.b.t. Credentials/Card-on-file (COF). Ze worden bepaald door kaartnetwerken Visa en MasterCard. 
Details hierover vindt u terug in het hoofdstuk ‘Transacties met opgeslagen referenties verwerken’.

COF_INITIATOR*           Credential-on-file initiator
Mogelijke waarden:
 • CIT: Een transactie uitgevoerd door een kaarthouder
 • MIT: Een transactie uitgevoerd door een merchant                                                                                                   
AN           No             
COF_SCHEDULE* Credential-on-files gepland (of ongepland)
Mogelijke waarden:
 • SCHED: Een geplande transactie
 • UNSCHED: Een ongeplande transactie
AN No
COF_TRANSACTION* Credential-on-file transaction
Mogelijke waarden:
 • FIRST: De eerste van een reeks transacties
 • SUBSEQ: Opeenvolgende reeks transacties 
AN No
COF_RECURRING_EXPIRY* Einddatum: datum van de laatste geplande betaling van een reeks Momenteel enkel beschikbaar in de testomgeving.
Datum JJJJMMDD (bijv. 20190914)
 No
COF_RECURRING_FREQUENCY* Dagen tussen betalingen voor een geplande reeks Momenteel enkel beschikbaar in de testomgeving.
numeriek tussen 2 en 4 karakters (bijv. 31, 031 of 0031)
 No

* Wij verzoeken u om de parameterwaardes te sturen volgens het formaat dat wordt aangegeven in de tabel. Anders zal de transactie geblokkeerd worden door ons systeem.


De lijst van mogelijk te versturen parameters kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties of functies geactiveerd hebben. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra parameters die aan de optie gekoppeld zijn.

Volgende verzoekparameters zijn verplicht voor nieuwe bestellingen:

 • PSPID en USERID
 • PSWD
 • ORDERID
 • AMOUNT (x 100)
 • CURRENCY
 • CARDNO
 • ED
 • CVC
 • OPERATION

3.3 Testpagina

Onze testpagina om bestellingsverzoeken te versturen in DirectLink vindt u hier: https://ogone.test.v-psp.com/ncol/test/testodl.asp.

3.4 Specifieke betaalmethoden uitsluiten

Als er betaalmethoden zijn die u een klant niet ter beschikking wilt stellen, kunt u dat doen met behulp van een parameter.
Dit is vooral handig voor submerken, wanneer u een merk (bijvoorbeeld MasterCard) wilt aanvaarden, maar niet één van de submerken ervan (bijvoorbeeld Maestro).

Dit is de parameter:

Veld Gebruik
EXCLPMLIST
Lijst van betaalmethoden en/of creditcardmerken die NIET mogen worden gebruikt.
U moet de waarden van elkaar scheiden met een “;” (puntkomma).

Als een klant probeert te betalen met een kaart die gelinkt is aan een betaalmethode die en/of een (sub)merk dat u met de parameter EXCLPMLIST hebt uitgesloten, wordt het foutbericht “Card number incorrect or incompatible” (Kaartnummer onjuist of niet compatibel) teruggestuurd met het veld NCERRORPLUS.

3.5 Bestellingsverzoek met behulp van 3-D Secure

Ons systeem ondersteunt het gebruik van 3-D Secure met DirectLink.

Belangrijk

 • Als u 3-D Secure met DirectLink wenst te gebruiken, dan moet u de optie D3D in uw account geactiveerd hebben.">
 • Sommige acquirers vereisen het gebruik van 3-D Secure. Vraag na bij uw acquirer of dit voor u het geval is.

3.6 Credit-/debitcards splitsen

De functie om VISA en MasterCard te splitsen in een debit- en een creditbetaalmethode stelt u in staat om ze aan uw klanten aan te bieden als twee verschillende betaalmethoden (bv. VISA Debit en VISA Credit). U kunt ook beslissen om van beide gesplitste merken slechts één optie te aanvaarden.

Om de splitsing in credit- en debitcards te gebruiken via DirectLink moet u de parameter CREDITDEBIT opnemen in de velden die u naar de pagina orderdirect.asp stuurt (en dus ook in de SHA-IN-berekening!).

Veld Formaat
CREDITDEBIT "C": creditcard
"D": debitcard

Aanverwante fout: als de koper debitcard kiest als betaalmethode en vervolgens een creditcardnummer invoert, wordt een foutcode teruggestuurd: ‘Wrong brand/Payment method was chosen’ (Verkeerd merk / betaalmethode gekozen).

Als de betaling met succes verwerkt is met de parameter CREDITDEBIT wordt dezelfde parameter ook teruggestuurd in het XML-antwoord en/of kan hij worden opgevraagd met een rechtstreekse opvraging. Terwijl de ingediende waarde echter C of D is, is de teruggestuurde waarde 'CREDIT' of 'DEBIT'.

U vindt die teruggestuurde waarden ook in het transactieoverzicht via 'Beheer transacties' en 'Financiële historiek/Dagtotalen' en in rapporten die u nadien kunt downloaden.

Configuratie in uw account

In uw Ingenico ePayments-account kunt u de functie 'splitsen' ook activeren en configureren per betaalmethode. Ga naar Split credit/debit cards voor meer informatie.

3.7 Transacties met opgeslagen referenties verwerken

Transacties met bewaarde referenties (BR) gebruiken bestaande kaartgegevens die reeds opgeslagen zijn door merchants om de betaling te verwerken. Alvorens een transactie met bewaarde referenties (BR) uit te voeren, moet de kaarthouder toestemming geven aan de merchant om de kaartgegevens op te slaan. Bewaarde referenties (BR) worden meestal gebruikt voor terugkerende betalingen en geven aan of de betaling uitgevoerd wordt door een kaarthouder of een merchant.

Er zijn twee soorten transacties met bewaarde referenties (BR): transacties uitgevoerd door de kaarthouder (TUK) en transacties uitgevoerd door de merchant (TUM). Transacties uitgevoerd dor de kaarthouder (TUK) moeten altijd voor transacties uitgevoerd door de merchant (TUM) gebeuren.

Een transactie uitgevoerd door de kaarthouder (TUK) is een transactie waarbij de kaarthouder betrokken is en die hij/zij persoonlijk verifieert door middel van een handtekening, het toepassen van 3D-Secure of door zich te identificeren.

Voorbeeld van een transactie uitgevoerd door de kaarthouder (TUK):

Een kaarthouder koopt een online treinkaartje en doet een betaling. Hij/zij doet de betaling met zijn/haar kredietkaart en wordt gevraagd om de betaling te verifiëren en toe te staan. Er wordt op dat moment ook gevraagd of de kaarthouder de gegevens van de kredietkaart voor die betaling wil opslaan. Als de kaarthouder hiermee akkoord gaat, kunnen die gegevens opnieuw gebruikt worden in toekomstige transacties uitgevoerd door de merchant.

Een transactie uitgevoerd door de merchant (TUM) volgt op een transactie uitgevoerd door de kaarthouder (TUK) en op een vooraf overeengekomen doorlopende opdracht voor goederen en diensten die de kaarthouder koopt. De kaarthouder hoeft niet betrokken te zijn bij deze transactie.

Voorbeeld van een transactie uitgevoerd door de merchant (TUM):

Een merchant kan automatisch een transactie uitvoeren zodat de kaarthouder voldoet aan zijn/haar maandelijkse betaling voor een tijdschriftabonnement.

In overeenstemming met de regelgeving van Visa en MasterCard omtrent transacties met bewaarde referenties (TBR), moeten er nieuwe parameters verstuurd worden om de TBR te bepalen. 

Deze zijn van toepassing als u:

 • een alias gebruikt
 • van plan bent om terugkerende transacties uit te voeren (gepland of ongepland) na uw eerste transactie uitgevoerd door de kaarthouder (TUK)

Vereiste handeling

Deze parameters worden standaard gebruikt bij een e-Commerce-transactie:

Parameterwaarden COF_INITIATOR-COF_TRANSACTION-COF_SCHEDULE

Omschrijving

CIT-FIRST-UNSCHED
Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt
CIT-FIRST-SCHED

Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement

MIT-SUBSEQ-UNSCHEDULED Van toepassing op terugkerende betalingen
MIT-SUBSEQ-SCHEDULED Van toepassing op afbetalingen

De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt, kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen. Vergeet niet om ook de SHA-handtekening te herberekenen (klik hier voor meer informatie over de SHA-handtekening)

Veld

 Waarden

Beschrijving

COF_INITIATOR CIT Een transactie uitgevoerd door een kaarthouder
  MIT Een transactie uitgevoerd door een merchant
COF_SCHEDULE
SCHED Een geplande transactie
  UNSCHED Een ongeplande transactie
COF_TRANSACTION
FIRST De eerste van een reeks transacties

SUBSEQ

Opeenvolgende reeks transacties

COF_RECURRING_EXPIRY Datum JJJJMMDD (bijv. 20190914) Einddatum: datum van de laatste geplande betaling van een reeks
COF_RECURRING_FREQUENCY numeriek tussen 2 en 4 karakters (bijv. 31, 031 of 0031) Dagen tussen betalingen voor een geplande reeks
Ingenico ePayments, de wereldleider in diensten voor digitale betalingen, zet complexe betaaltransacties om tot vlotte en geïntegreerde betaaloplossingen op alle verkoopkanalen: online, in de winkel en mobiel. Met ons innoverende aanbod aan multichannel-betaaldiensten, van transactieaanvaarding tot transactiebetaling, en van marketing tot klantenbinding, helpen wij de ondernemers om hun betalingen te beheren, te groeperen en te beveiligen, om fraude te voorkomen en om hun verkopen te stimuleren dankzij betere conversieverhoudingen. Ingenico ePayments is een merk van de groep Ingenico, de wereldleider in geïntegreerde betaaloplossingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te kunnen geven. Als u deze cookies niet wilt accepteren, laten wij u toe om de cookie-instellingen te wijzigen. Klik op 'Aanvaarden' om alle cookies van deze website toe te staan. 

Cookie settings

Introductie

Functioneel

Functionele cookies zijn nodig om de website correct te laten werken. Die cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Geoptimaliseerd

Met optimalisatiecookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we deze kunnen meten en verbeteren.
Dit is het standaard niveau.

Gepersonaliseerd

Personalisatiecookies worden gebruikt voor sociale media en geavanceerde personalisatie. Hiermee kunnen we u informatie laten zien die betrekking heeft op uw bedrijf.


Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke informatie over uw bezoek opslaan
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van ondersteunde functionaliteit

 • Landvoorkeur opslaan
 • Taalvoorkeur opslaan
 • Anonieme tracering via Google Analytics
 • Inhoud weergeven die aansluit op uw interesses
 • Advertenties weergeven die aansluiten op uw interesses
 • Tracering voor marketingdoeleinden

Voorbeelden van niet-toegestane functionaliteit

 • Persoonlijke gegevens opslaan